PSYCH - K


PSYCH-K®

Efektivní metoda změny podvědomých přesvědčení z limitujících na podporující

S čím Vám může PSYCH-K® pomoci?

VZTAH K SOBĚ I 
K DRUHÝM
ZVLÁDÁNÍ STRACHU A OBAV
NALEZENÍ KLIDU A SPOKOJENOSTI
PŘEKONÁNÍ TĚŽKÉ SITUACE 
ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA   

PSYCH - K

 • PSYCH-K® je jednoduchý a účinný způsob, jak proměnit omezující podvědomá přesvědčení. 
 • Pochopení a uvolnění vlastních nevědomých programů přináší úlevu od vnitřního napěti a stresu. 
 • Transformuje strachy, obavy a úzkosti, nefunkční vzorce chování, umožňuje změnu vnímání stresových situací, ovlivnit postoje.
 • Uvolňuje a aktivuje cestu k životním změnám.
 • Změna sebepojetí přináší zlepšení komunikace s ostatními a úspěšnou proměnu vztahů. Osobních i profesních.
 • Lze aplikovat na všechny oblasti života 
 • Rádi byste změnili něco ve svém životě a nedaří se?
 • Rozhodí Vás i drobné neshody?
 • Máte pocit, že nejste "dostateční"?
 • Jste přecitlivělí na kritiku?
 • Skrýváte své pocity?
 • Potřebujete opakované ujišťování o čemkoliv a často se omlouváte?
 • Nedokážete vypnout svůj vnitřní alarm?
 • Máte obavy nebo zažíváte úzkostné a panické stavy?
 • Vaří se ve Vás emoce, skřípete zuby a připadáte si jako nekontrolovatelná sopka před výbuchem?
 • Je pro Vás obtížné se rozhodnout?

Vytvořte prostor ke změnám pomocí PSYCH-K®

PSYCH - K

Co je PSYCH-K®?
Jemný a neinvazivní způsob, jak objevit a změnit podvědomá přesvědčení, která jsou sebeomezující nebo dokonce sebepoškozující. Je to mimořádně účinná metoda při procesu změny sebepojetí, chování, návyků, názorů, hodnot a při redukci stresu. Naše chování přímo odráží naše přesvědčení, vnímání a hodnoty vyplývající z předchozích zkušeností. V důsledku našich přesvědčení vytvořených v dětství a průběhu života se definujeme jako někdo, kdo zná svou hodnotu nebo se cítí bezcenný, je mocný nebo bezmocný, je kompetentní nebo nekompetentní, cítí se milován nebo odmítán a to vše v miliónech drobných nuancích, pólech a obměnách. 

"Klíčem k životním změnám je objevení omezujících přesvědčení a jejich efektivní přepis 
z limitujících na podporující." 


Celý proces je řízen moudrostí těla, jeho signály. Bezpečným způsobem nastavuje komunikaci mezi podvědomou myslí, která řídí naše motorické funkce včetně pohybů svalů, vědomím a vyšším Já. Pomocí svalového testu a změny svalového tonusu, tedy technikou biofeedbacku, se identifikují potlačené negativní emoce, programy a strategie.  Prostřednictvím unikátních nástrojů PSYCH-K® dochází k navození stavu "Whole-Brain". Tedy k harmonické synchronizaci obou hemisfér a jejich vzájemné koherenci.  Mozková frekvence se sníží až k Théta vlnám, podobně jako v meditaci nebo hypnóze. Prožité traumatické zkušenosti nesou silný emoční náboj a ten má tendenci se v podobných situacích automaticky propojovat pouze s jednou hemisférou. Ta pak dominuje a blokuje horizontální integraci našeho mozku. Jak potvrzují vědecké výzkumy z oblasti neurologie a behaviorální psychologie, obnovené propojení hemisfér vyvolává symetrické mozkové vlny, které zlepšují komunikaci mezi jednotlivými oblastmi mozku. Celých 95% našich myšlenek a rozhodnutí pochází z podvědomé úrovně mysli. Zkrátka si je neuvědomujeme, ale významným způsobem ovlivňují naše rozhodovací kompetence a tvoří základ pro naše akce a reakce. PSYCH-K® pomáhá na vědomé i podvědomé úrovni vnímat sebe sama, své možnosti a svůj osobní potenciál. Otvírá cestu k šťastnějšímu a spokojenějšímu životu.

PSYCH-K® je účinným doplňkem tradičních terapií založených na vhledu.

"Uvolněte svou mysl od zátěže limitujících přesvědčení."

Jak funguje PSYCH-K®?

Rob WILLIAMS

Robert M. Williams je zakladatelem PSYCH-K®. Na univerzitě v Kalifornii získal bakalářský titul ve filozofii a v Coloradu  magisterský titulu v oboru Poradenství a personální služby. Je prezidentem a výkonným ředitelem společnosti Myrddin Corporation a řídí centrum PSYCH-K® pro udržitelný úspěch. Dlouhých 14 let byl součástí korporátního světa, zastával manažerské pozice v turistice, energetickém a telekomunikační průmyslu. Díky svému spirituálního probuzení  se začal věnoval kariéře psychoterapeuta.  V roce 1988 vytvořil PSYCH-K®, jednoduchý a efektivní nástroj, jak změnit sebeomezující přesvědčení na podvědomé úrovni mysli. Což přináší pozitivní dopad na naše životy v mentální, emocionální, fyzické i duchovní rovině. 

"PSYCH-K® je soubor zásad a procesů určených k efektivní změně našich podvědomých přesvědčení, která omezují realizaci našeho plného potenciálu coby duchovní bytosti prožívající lidskou zkušenost."
Rob Williams, Zakladatel PSYCH-K®,
www.psych-k.com

"PSYCH-K představuje jeden z nejdůležitějších procesů umožňujících rychlou a účinnou změnu našich životů, která je nyní na planetě k dispozici." Dr. Bruce H. Lipton, Ph.D., vědec, buněčný biolog, průkopník epigenetiky a autor knih Biologie víry a Líbánkový efekt, www.brucelipton.com

OZVĚTE SE

Chcete efektivně změnit svá přesvědčení nebo zlepšit nějakou oblast svého života, kde vnímáte omezení? Jestliže to opakovaně zkoušíte a nedaří se, zkusme to společně pomocí metody PSYCH-K. Ráda budu Vaším průvodcem. Napište mi, zazvoňte, ozvu se zpět. Děkuji. 


"Možná se nemůžete vrátit zpět a změnit začátek, ale můžete znovu začít tam, kde právě jste a změnit konec."


C. S. LEWIS