PSYCH - K


PSYCH-K®

Efektivní metoda změny podvědomých přesvědčení z limitujících na podporující

S čím Vám může PSYCH-K® pomoci?

VZTAH K SOBĚ I 
K DRUHÝM
ZVLÁDÁNÍ STRACHU A OBAV
NALEZENÍ KLIDU A SPOKOJENOSTI
PŘEKONÁNÍ TĚŽKÉ SITUACE 
ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA   

PSYCH - K

Co je PSYCH-K®?
Jemný a neinvazivní způsob, jak objevit a změnit podvědomá přesvědčení, která jsou sebeomezující nebo dokonce sebepoškozující. Je to mimořádně účinná metoda při procesu změny sebepojetí, chování, návyků, názorů, hodnot a při redukci stresu. Naše chování přímo odráží naše přesvědčení, vnímání a hodnoty vyplývající z předchozích zkušeností. V důsledku našich přesvědčení vytvořených v dětství se definujeme jako někdo, kdo zná svou hodnotu nebo se cítí bezcenný, je mocný nebo bezmocný, je kompetentní nebo nekompetentní, je svobodný nebo závislý, cítí se milován nebo odmítán. 

"Klíčem k životním změnám je objevení omezujících přesvědčení a jejich efektivní přepis 
z limitujících na podporující." 


Celý proces je řízen moudrostí těla, jeho signály. Bezpečným způsobem nastavuje komunikaci mezi podvědomou myslí, která řídí naše motorické funkce včetně pohybů svalů, vědomím a vyšším Já. Pomocí svalového testu a změny svalového tonusu se identifikují potlačené negativní emoce, programy a strategie.  Prostřednictvím unikátních nástrojů PSYCH-K® dochází k navození stavu "Whole-Brain". Tedy k harmonické synchronizaci obou hemisfér a jejich vzájemné koherenci.  Mozková frekvence se sníží až k Théta vlnám, podobně jako v meditaci nebo hypnóze. Prožité traumatické zkušenosti nesou silný emoční náboj a ten má tendenci se v podobných situacích automaticky propojovat pouze s jednou hemisférou. Ta pak dominuje a blokuje horizontální integraci našeho mozku. Jak potvrzují vědecké výzkumy z oblasti neurologie a behaviorální psychologie, obnovené propojení hemisfér vyvolává symetrické mozkové vlny, které zlepšují komunikaci mezi jednotlivými oblastmi mozku. Celých 95% našich myšlenek a rozhodnutí pochází z podvědomé úrovně mysli. Zkrátka si je neuvědomujeme, ale významným způsobem ovlivňují naše rozhodovací kompetence a tvoří základ pro naše akce a reakce. PSYCH-K® pomáhá na vědomé i podvědomé úrovni vnímat sebe sama, své možnosti a svůj osobní potenciál. Otvírá cestu k šťastnějšímu a spokojenějšímu životu.

PSYCH-K® je účinným doplňkem tradičních terapií založených na vhledu.

"Osvoboďte svou mysl z vězení limitujících přesvědčení."


PSYCH - K

 • PSYCH-K® je jednoduchý a účinný způsob, jak proměnit omezující podvědomá přesvědčení. 
 • Pochopení a uvolnění vlastních nevědomých programů přináší úlevu od vnitřního napěti a stresu. 
 • Transformuje strachy, obavy a úzkosti, nefunkční vzorce chování, umožňuje změnu vnímání stresových situací i ovlivnit zdravotní či psychické potíže.
 • Uvolňuje a aktivuje cestu k životním změnám.
 • Změna sebepojetí přináší zlepšení komunikace s lidmi a úspěšné vytváření vztahů. Osobních i profesních.
 • Lze aplikovat na všechny oblasti života - sebevědomí, přijetí, lásku, životní změny, obavy, strachy, porod, smrt, ztráty, hojnost, kariéru, spiritualitu...
 • Máte pocit, že nejste "dostateční", jste přecitlivělí na kritiku, skrýváte své pocity, rozhodí Vás i drobné neshody, potřebujete opakované ujišťování o čemkoliv, často se omlouváte, nedokážete vypnout svůj vnitřní alarm? Máte obavy z nějaké změny nebo zažíváte úzkostné a panické stavy? Vaří se ve Vás emoce, skřípete zuby a připadáte sami sobě jako neustálá sopka před výbuchem? Věnujte si čas, péči a podpořte svou cestu pomocí PSYCH-K 

Jak funguje PSYCH-K®? 

Jestli zažíváte opakované zkušenosti, které Vás zatěžují a zatím se Vám je nepodařilo změnit, je technika PSYCH-K® možnou cestou. 

Prvním předpokladem je touha po změně. Všimněte si, v jakých situacích zažíváte napětí, obavy a ztrácíte půdu pod nohama. Možná je to vzorec, který se opakuje v mnoha podobách stále dokola. Pokuste se odpovědět na otázky, jak Vás daná situace zatěžuje a co byste chtěli zažívat místo toho. Vytvoříte tak prostor, aby se mysl místo na negativní soustředila na pozitivní aspekty. Většinou se zaměřujeme na to špatné a to dobré naší pozornosti uniká. Během procesu PSYCH-K si stanovíte záměr a naformulujte prohlášení či přesvědčení, které bude vystihovat Váš nový cíl. Učiníte tak dle následujících kritérií: první osoba v přítomném čase, krátce, výstižně a pozitivně bez použití negativ, se silným emočním významem.

Příklady cílových prohlášení:

 • Já jsem... 
 • Já mám.... 
 • Cítím...
 • Je pro mě snadné....
 • Je pro mě bezpečné...

Pomocí svalového testování jemně nastavíme komunikaci s Vaším podvědomím a zjistíme, zda je pro Vás v danou chvíli proces změny bezpečný a vhodný. Proces PSYCH-K® probíhá pomocí balancování mozkových hemisfér a navození tzv. stavu "Whole-Brain", kdy je podvědomá mysl schopná vytvořit potenciál změny. Celý tento proces si budete sami kontrolovat při plném vědomí. Neinvazivně, interaktivně a jednoduše. Tím se zpřístupní vědomé i podvědomé asociace, které posílí Vaši schopnost dosáhnout cíle. Od procesu uvědomování, budete moct přejít k jednání a uvedete svá přesvědčení v činy. Stanete se tak tvůrcem své vlastní reality. Jak říká přední jaderný fyzik, profesor kvantové fyziky Jan Rak: "Ráj na zemi přijde, až zjistíme, že si realitu tvoříme sami....Když se vám to podaří uchopit, pak už jenom žasnete a objevíte skutečnou nádheru života." :-)

Rob WILLIAMS

Robert M. Williams je zakladatelem PSYCH-K®. Na univerzitě v Kalifornii získal bakalářský titul ve filozofii a v Coloradu  magisterský titulu v oboru Poradenství a personální služby. Je prezidentem a výkonným ředitelem společnosti Myrddin Corporation a řídí centrum PSYCH-K® pro udržitelný úspěch. Dlouhých 14 let byl součástí korporátního světa, zastával manažerské pozice v turistice, energetickém a telekomunikační průmyslu. Díky svému spirituálního probuzení  se začal věnoval kariéře psychoterapeuta.  V roce 1988 vytvořil PSYCH-K®, jednoduchý a efektivní nástroj, jak změnit sebeomezující přesvědčení na podvědomé úrovni mysli. Což přináší pozitivní dopad na naše životy v mentální, emocionální, fyzické i duchovní rovině. 

"PSYCH-K® je soubor zásad a procesů určených k efektivní změně našich podvědomých přesvědčení, která omezují realizaci našeho plného potenciálu coby duchovní bytosti prožívající lidskou zkušenost."
Rob Williams, Zakladatel PSYCH-K®,
www.psych-k.com

"PSYCH-K představuje jeden z nejdůležitějších procesů umožňujících rychlou a účinnou změnu našich životů, která je nyní na planetě k dispozici." Dr. Bruce H. Lipton, Ph.D., vědec, buněčný biolog, průkopník epigenetiky a autor knih Biologie víry a Líbánkový efekt, www.brucelipton.com


"Možná se nemůžete vrátit zpět a změnit začátek, ale můžete znovu začít tam, kde právě jste a změnit konec."


C. S. LEWIS


OZVĚTE SE

Chcete efektivně změnit svá přesvědčení nebo zlepšit nějakou oblast svého života, kde vnímáte omezení? Jestliže to opakovaně zkoušíte a nedaří se, zkusme to společně pomocí metody PSYCH-K. Ráda budu Vaším průvodcem. Napište mi, zazvoňte, ozvu se zpět. Děkuji.