MŮJ PŘÍBĚH


Petra MATĚJÍČKOVÁ

"Jsem obyčejná žena s nevšedními životními zkušenostmi. Nešetřila jsem se a život nešetřil mě. Poznala jsem úspěchy i pády. Měla jsem možnost projít mnoho světů. Umělecký, akademický i krajinu sebepoznání.  Překonala jsem hluboké trauma, poruchu příjmu potravy, vážné onemocnění i několik fatálních osobních a podnikatelských nezdarů. Měla jsem odvahu podívat se až na dno propasti, abych uviděla a pochopila své životní vzorce. A měla dostatek trpělivosti a sil, je uvolnit a změnit. Zpomalila jsem své životní tempo. V mnoha ohledech jsem měla neuvěřitelné štěstí. Život jde dál a já jdu konečně s ním. S plnou zodpovědností za sebe, své zdraví a s vědomím, že tělo a duše přirozeně touží po harmonii. 

Ač jsem na gymnáziu zvažovala studium medicíny, na krásných 12 let jsem skončila na prknech, co znamenají svět. Byla jsem členkou různých muzikálových souborů a věnovala se múzickým uměním (Jesus Christ Superstar, HAIR, Drákula, Hrabě Monte Cristo, Les Miserábles, Miss Saigon). Roky jsem vstupovala do různých rolí, hrála a hrála si. S charaktery postav, s jejich hranicemi a sama se sebou. Souběžně s uměleckou dráhou jsem se od svých 18 let věnovala i pedagogické práci s dětmi v tanečním studiu DAG.

S tehdejším partnerem jsem založila a vedla kultovní pražskou kavárnu Dobrá Trafika. Po osobní krizi následoval úprk z města. Několik měsíců jsem prožila na chalupě v brdských lesích a pracovala v květinářství, kde jsem se naučila vázat květiny i pohřební věnce. Ač nekřtěnec, chodila jsem do kostela, seznámila se s katolickým rituálem a s provinilým výrazem si notovala "Beránku Boží". 

Uměleckou kariéru vystřídala role mateřská. V pokročilém stádiu těhotenství jsem si v roce 2004 splnila  sen a byla jsem přijata na FF UK, obor Etnologie. Vedle mateřství jsem se věnovala kulturně-sociální antropologii, absolvovala jsem  pedagogicko-psychologické minimum. Toužila jsem pochopit fungování lidské společnosti, kultury i její kořeny. Potřebovala jsem poznat lidskou zkušenost napříč věky i světadíly, naše tradice a hlavně sebe. Poctivě jsem pečovala o rodinu, studovala, rozšiřovala kvalifikaci. Leč skloubit povinnosti maminky třech dětí, osobní procesy a změnu vysokoškolského řádu bylo na konci pátého ročníku magisterského studia nad mé síly. Jak úlevné bylo s odstupem let slyšet z úst Gábora Maté větu, že studium ukončují ne ti nejméně schopní, ale ti nejzranitelnější.

K certifikaci v metodě Pilates a učitelství Kundalini jógy jsem přidala i rekvalifikaci kuchaře a na Evropském kariérním institutu jsem obhájila projekt holistického centra. Dále jsem pokračovala v cestách za poznáním psychoterapeutických přístupů, výživy a bylin. Následující rok jsem byla na univerzitu přijata znova. Téměř happyend. Jenže. Změna vedení fakulty, změna akreditace, frustrace, vyčerpání. Následoval dlouhý půst, obřad s amazonskou medicínou, týdenní pobyt ve tmě, retreat s vnitřním kritikem. Intenzita zážitků byla tak vysoká, že jsem skončila hospitalizována na klinice infekčních nemocí se zánětem mozkových blan. Vydatná lekce, jak být v přítomnosti a nechat vše plynout. Objevila jsem sílu dechu a schopnost sebeuzdravení. Taky větší všímavost k tělu, což mi umožnilo přejít do nové úrovně vnímání sebe sama i druhých. 

Následovaly další semestry do sbírky. Jedno spoluautorství v rámci antropologie jídla a vědecká kariéra zhasla dříve, než se rozjela. Přišel Covid a s ním spousta deziluzí  a nečekaných ztrát. Včetně ukončení mnohaletého studia. Pod tlakem událostí se rozpadla další nepotřebná přesvědčení, aby udělala místo pro nové. Zdravější, radostnější, pravdivější, svobodnější. Zhmotnila jsem svůj sen a místo holistického centra jsem otevřela domácí holistické studio. Děkuji svým blízkým za podporu. Důvěrný vztah se sebou a s nimi je to nejcennější, co mám. 

Jak pracuji...

Ve své praxi naplno využívám svou plnou přítomnost, vnitřní klid, nabyté zkušenosti a poznání. Kombinuji různé techniky a přístupy směřující k jednotě těla, mysli a duše. Vytvářím prostor pro sebepéči, seberegulaci, sebeuzdravení. Nabízím rozmanité způsoby, jak objevit cestu ke zdraví, spokojenosti a rovnováze. Ať už skrze různé body& mind techniky, práci s dotekem, zvukem, nervovým systémem či podvědomými přesvědčeními. Také pomocí energie rostlin v podobě esencí, aromaterapie či suplementace. Matérie ovlivňuje duši a naopak. Vše má svou inteligenci, vibraci, dokonalé načasování a smysl. Vždy existuje cesta k pochopení, přijetí a vyššímu poznání. Beze spěchu, bez tlaku, bez přílišného očekávání. S všímavostí, důvěrou, respektem, radostí a rezonancí. " :-)


ABYS TU NEBYL SÁM

Bezpečný prostor

tvůj horizont

tvá vertikála

je tvoje duše

Já vím že není vidět

Znám jednoho

a ten ji spatřil

Prý byla krásná

nic krásnějšího tady není

Jde jí o člověka

a já ji věřím

Je uprostřed

a jenom pro člověka

aby tu nebyl sám 

ZUZANA KREJČÍ, 2014

Absolvované kurzy a workshopy:

2006 Muzikoterapeut v nás - Mgr. et Mgr. Zdeněk Šimonovský

2011-2012 Pilates Level I + II MAT I - III a Ron Fletcher Towelwork Mgr. Renata Sabongui

2012 Hluboký stabilizační systém - My Pilates

2012 Pilates REFORMER - Marsha Kocábová

2013 Anatomie v praxi - My Pilates

2013 Therabend a míčky - My Pilates

2013 workshop Pilates - Lolita San Miguel

2013 Art of Life School Level I + II - The Kushi Institue of Europe, Amsterdam

2014 seminář Oko hurikánu - Nukunu Larsen

2014 MAT Super Advanced - Ben Larbi (žák Romany Kryzanowské)

2014 REIKI 1. stupně

2015 úvodní kurz SHIATSU - Mgr. Darja Havelková

2015 Pěnový válec, Pilates - IQ Pohyb akademie

2015 kurz Tarotu - Sophie Joya

2015 přednášky a workshop Dr. Ruediger Dahlke

2015-2016 kurz pro Učitele Kundalini jógy podle Jogy Bhajana

2016 REIKI 2. stupně

2016 seminář Probuzení - Nukunu Larsen

2016 seminář Těhotné a po porodu - IQ Pohyb akademie

2016 kurz Esence a vztahy - Bhagat Zeilhofer

2016 Satsang v Gilleleje (DNK) - Nukunu Larsen

2016 workshop Setkání s Biosyntézou - PhDr. Barbora Janečková, PhD., Mgr. Martin Hoffman

2017 meditativní tanec BUTO - PhDr. Barbora Janečková, PhD., PhDR. Yvonna Lucká

2017 seminář Hluboké imaginace Totemová zvířata - Eligio Stephen Gallegos,Ph.D.

2017 Seminář Peparáty Energy I. + II.  - MUDr. Alexandra Vosátková

2017 kurz Svoboda, důvěra, vedení - Bhagat Zeilhofer

2017 (dosud) Poradce pro výživu a suplementaci - Mgr. Martin Jelínek

2017 Preparáty Energy a nervový systém - MUDr. Ivana Wurstová

2017 Marmová terapie - Dr. Bhagwant Sandhu

2018 Mezinárodní seminář holotropního dýchání - prof. Stanislav Grof ۞

2018 Reichovy charakterové typy - Mona Lisa Boysen

2018 OSHO Meditace: Prohloubení znalostí a facilitace - Arpana Vatayana

2018 Produkty Energy v psychologické, pedagogické a logopedické praxi - Mgr. Stanislava Emmerlingová

2018 Zelené potraviny a jejich orgánové působení - Ladislava Špoulová

2019 Psychohygiena pomocí techniky TRE® - Bc. Jana Horsáková

2019 úvodní víkend BIODYNAMICKÝCH masáží

2019 PSYCH-K® Basic Workshop - Brunhild Hofmann

2019 Seminář Preparáty Energy a TČM - MUDr. Alexandra Vosátková

2019 Holotropní dýchání - Mgr. Michael Vančura

2019 kurz Psychadelická krizové intervence a minimalizace rizik - Levente Móró, PhD.

2020 PSYCH-K® Advanced Workshop - Brunhild Hofmann

2020/23 Mezinárodní výcvik facilitace TRE® - DevaLaya Guleng

2020 Holotropní dýchání - MUDr. Milan Hrabánek

2020 Bachovy esence - 12 znamení zvěrokruhu a jejich charakter - Bc. Lucie Marešová

2020 Bachovy esence - tělní zóny podle Dietmara Krämera - Bc. Lucie Marešová

2020 Bachovy esence - workshop - Bc. Lucie Marešová

2020 Přepis limbického otisku - MUDr. Tomáš Morcinek

2021 Krizová intervence I + II - Mgr. Lenka Ottová

2021 Základní kurz AROMATERAPIE - AČA, Martina Hanzlíková

2022 PSYCH-K® Divine Integration Retreat - Simona Hovadíková

2022 Bachovy esence - Seminář pro děti - Bc. Lucie Marešová

2022 Emoční aromaterapie - Úzkosti a napětí z pohledu aromaterapie - Ing. Marta Procházková

2022 Aromaterapeutický workshop - Jonathan Benavides

2022 TRE® with children - Haley Ritzlmayr

2022 Aromaterapie bezpečně a efektivně - Jana Urbanová

2022 Seminář ENERGY: TČM a psychika -  MUDr. Alexandra Vosátková

2022 Seminář Základ přírodního parfémáře - Marie Noe

2022 Synergie esenciálních olejů - Jana Urbanová

2023 Práce s komplikovaným/traumatizovaným klientem - Zlata Koštejnová, Martin Srdce

2023 Mindfulness postupy v práci s dětmi - Mgr. Jana Mynářová

2023 Konference - Aromaterapie pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami

2023 Integrace životní zkušenosti podle Dr. Daniela Siegela - Hana Čechová

2023 Tibetská masáž zvukem - František Horváth

2023 Umění přírodního parfému - Kateřina Kloudová

2023 Specifika práce s lidmi s poruchami příjmu potravy v pomáhajících profesích - Kateřina Sloviaková

2023 Základy vedení rozhovoru s dítětem - Mgr. Lucie Pokorná

2023 Aromatics, Trauma, and Resiliency - Jade Shutes

2023 Emotion Aid - Dr. Cathy Lawi

2024 Jak pracovat se vztekem u dětí a dospívajících - Mgr. Lenka Ottová


"Znalost vlastní temnoty je nejlepší metodou pro řešení temnot jiných lidí."


K. G. JUNG