PŘÍBĚH ZELENÉHO ZVONU

Příběh ZELENÉHO ZVONU je inspirován přírodou, jejími zákonitostmi a přáním smysluplně provázet krajinou duše a těla. Je založen na úctě k člověku, moudrosti našich předků a jedinečnosti každého z nás. V našich zkušenostech a mýtech se stejně jako v přírodních cyklech stále dokola opakuje touha po znovuzrození a šťastném životě. Má tisíce forem a podob. Proměňují se kulisy, cesty, ale cíl je stále stejný - jednota těla, mysli, duše a ducha. Fyziologický aspekt naší existence je naším kompasem a zároveň kormidlem. Tělo je živým chrámem duše a neustále k nám promlouvá. Nikdy nelže. Vnímejme jeho signály a poselství duše jako dokonalý navigační systém. A v nalézání křehké rovnováhy si dopřejme dostatek času, trpělivosti a péče. 

ETYMOLOGIE ZELENÉHO ZVONU

"Nádherná" ZELENÁ evokuje přírodu. Její sílu, čistotu, harmonii. Pět prvků čínského pentagramu začíná na jaře ZELENÝM prvkem dřeva, jemuž odpovídá probuzení, pohyb a evoluce. Smaragdově ZELENÁ je i ANAHATA, energetické centrum hinduistického čakrového systému. Pojí se s oblastí srdce a přináší kvalitu lásky, soucitu a empatie. Vyjadřuje jednotu protikladů. ZELENÁ je symbolem života, znovuzrození, naděje, rovnováhy, klidu a bezpečí. Pohled do zeleně uklidňuje nervový systém, regeneruje, uvolňuje úzkost a podporuje soustředění a kreativitu. ZELENÁ je barva zdraví a vitality.

Hlas ZVONU spojuje nebe a zemi, mužský a ženský princip. Má svůj rytmus, barvu, vibraci, rezonanci, své tělo a své srdce. Mistři zvonaři mu vdechují život již tisíce let. V různých podobách ho nalezneme ve všech koutech světa. ZVON měl původně ochranou funkci. Jako ozdoba či amulet chránil svého nositele. V dalších stoletích, nejprve v klášterech a později i mimo ně, ZVONY zvaly k modlitbám, oznamovaly důležité životní události, varovaly před požárem, povodní, útokem. V magické rovině odpuzovaly zlé síly a nebezpečí v podobě bouřek či epidemií. Zvony byly zakopávány do země jako součást pokladů, ale i pro záchranu házeny do rybníků a zabavovány v době válek. ZVONY jsou opředeny pověstmi a legendami, podle kterých dokážou létat i léčit. V meditační praxi se používají k očistě těla, mysli, ducha i prostoru a uvolňují energetické bloky. V sankskrtském textu Brahmavidya Upanishad se uvádí, že prvotní slabika Om se přirovnávaná ke zvuku ZVONU, který osvobozuje, přináší mír a postupně končí v tichu a klidu.

LEŽATÁ OSMIČKA v červené barvě života odkazuje na dávné značky kaligrafických dílen a symbolizuje NEKONEČNO. Je věčné a nerozdělitelné. Představuje nikdy nekončící proměnu. Nemá začátku ani konce. Ikonografie starého Egypta tak označovala hada požírajícího vlastní ocas, jako symbol nekonečného návratu k počátku, dokonalosti a rovnováze. Oboustranný pohyb přes středovou osu se rovněž pojí se cviky pro balancování mozkových hemisfér, umožňující horizontální integraci mozku.


Filozofií ZELENÉHO ZVONU je hluboká úcta k přírodě, k člověku a všemu živému. Každý je zodpovědný sám za sebe a zároveň za svět, který vytváří. Ten je pak ozvěnou svobody, důstojnosti, spokojenosti, prospěšnosti a pospolitosti. Esencí života je pravdivý vztah k sobě i druhým podle nejlepšího vědomí a svědomí.

Naše základní principy:

BEZPEČÍ - LASKAVOST - RESPEKT - RADOST - REZONANCE

"PROBUĎTE SVÉ INSTIKTY A NALAĎTE SE NA RYTMUS ZELENÉHO ZVONU"


LÉČITELKA 

V prostoru studia Zelený zvon krom mandaly Zdraví a vitality najdete i akryl na plátně od Martiny Lupe Švarcové . Martina je pozoruhodná žena a autorka, která od roku 1996 pravidelně vystavuje v Čechách i po celé Evropě. Je absolventkou umělecké grafické školy v Jihlavě. Má nevšední zkušenosti a široký repertoár. S její tvorbou jsem se seznámila v rámci Mezinárodní výstavy holotropního umění v Praze v roce 2017 a byla z toho láska na první pohled. Obraz "Léčitelka" odkazuje k naší schopnosti SEBEUZDRAVENÍ. K léčivému potenciálu, který je ukryt v každém z nás. Přichází ve chvílích klidu, ticha a pravdy ukryté v dechu... Přijďte se inspirovat jeho poselstvím. 

 

"VOX MEA, VOX VITAE..." - "HLAS MŮJ, HLAS ŽIVOTA..."


Verš uvedený na zvonu ze 14. století z dílny Tomáše Jaroše