DOBROČINNÁ KNIHOVNA

MALÁ KNIHOVNA, CO NAŠLA SVŮJ SMYSL

Vítejte v dobročinné terapeutické knihovně! Lehká dopaminová závislost na pořizování knih dosáhla úctyhodných rozměrů. Přišel čas, ji vdechnout nový život. Byl by hřích nechat knihy jen tak zapadat prachem. Nechť jsou nashromážděné svazky posvěceny Vašima očima a jsou k užitku. Ať moudrost promlouvá s lehkostí a v míře prospěšné. Nasbírané "půjčovné" bude darem pro potřebné v nouzi. Tyto prostředky  budou použity pro klienty, kteří jsou v tíživé situaci a pokryjí jim náklady na péči v rámci Zeleného zvonu. Více se dočtete v sekci PODPORUJEME. Většina literatury je orientovaná na problematiku lidské existence. Na otázky těla, mysli a duše, s drobnými exkurzy do antropologie. Ocení ji všichni hledající, studující a prožívající zdánlivou nahodilost života.

TÉMATA: tělo, mysl, duše, mozek, emoce, trauma, psychosomatika, psychoterapie, zdraví, výživa, antropologie, mytologie, vědomí, spiritualita, jóga

Případné dotazy prosím směřujte na adresu: knihovna@zelenyzvon.cz

20 PŘEČTENÝCH KNIH = 20 + 1 ŠŤASTNÁ DUŠE


KNIHOVNÍ ŘÁD 

Připravujeme.

Katalog, který teprve vzniká, je přístupný i bez registrace. Rezervovat knihy bude možné během listopadu 2022. Následně budou přidány odkazy k zasílání darů. 

Díky za trpělivost a brzy na sečtenou!

PŮJČOVNÉ VE FORMĚ DARU NA TRANSPARENTNÍ ÚČET

"Mnoho knih je jako klíč k neznámým komorám na hradě vlastního já."                                                                                                                                               FRANZ KAFKA