DOBROČINNÁ KNIHOVNA

MALÁ KNIHOVNA, CO NAŠLA SVŮJ SMYSL


Vítejte v dobročinné terapeutické knihovně! Spolek Zeleného zvonu nabízí knihy, ve kterých můžete objevit inspiraci a pomoc na své cestě. Je určena pro všechny hledající, studenty, terapeuty, jejich klienty i pro milovníky knih. Ať moudrost promlouvá s lehkostí a v míře prospěšné. Nasbírané "půjčovné" bude darem pro potřebné v nouzi. Tyto prostředky  budou použity pro klienty, kteří jsou v tíživé situaci a pokryjí jim náklady na péči v rámci Zeleného zvonu. Více se dočtete v sekci PODPORUJEME. Většina literatury je orientovaná na problematiku lidské existence. Na otázky těla, mysli a duše, s drobnými exkurzy do antropologie. Ocení ji všichni hledající, studující a prožívající zdánlivou nahodilost života.

TÉMATA: tělo, mysl, duše, mozek, emoce, trauma, psychosomatika, psychoterapie, zdraví, výživa, antropologie, mytologie, vědomí, spiritualita, jóga

Případné dotazy prosím směřujte na adresu: knihovna@zelenyzvon.cz

20 PŘEČTENÝCH KNIH = 20 + 1 ŠŤASTNÁ DUŠE


KNIHOVNÍ ŘÁD 

Připravujeme.

Katalog, který teprve vzniká, je přístupný i bez registrace. Rezervovat knihy bude možné během příštích měsíců. Následně budou přidány odkazy k zasílání darů. 

Díky za trpělivost a brzy na sečtenou!

PŮJČOVNÉ VE FORMĚ DARU NA TRANSPARENTNÍ ÚČET

"Mnoho knih je jako klíč k neznámým komorám na hradě vlastního já."                                                                                                                                               FRANZ KAFKA