PODPORUJEMEOsobní přístup a přímá podpora konkrétním lidem. 

Abych mohla nabídnout podporu i těm, pro něž je individuální péče nedostupná a zároveň si udržela vlastní rovnováhu, vytvořila jsem projekt "DOBROČINNÉ KNIHOVNY". Na transparentní účet poputují dary za "půjčovné" a z nich je pak bude hrazena částečně nebo komplexně krátkodobá péče potřebným. Lidem, kteří potřebují překonat obtížné životní výzvy a jsou na to sami.

 Kontaktní adresa pro ty, kteří se nachází v náročné situaci a chtějí ji aktivně změnit: info@zelenyzvon.cz 


První vlaštovkou je paní "Jana M." z Prahy 10, která pečuje o dnes již dospělou dceru, upoutanou celoživotně na lůžko. Náročná a obětavá péče je s každým přibývajícím rokem složitější. Po dobu půl roku měla možnost ZDARMA využívat služeb Zeleného zvonu v podobě 90 minutových sezení. 

Reakce paní Jany po společné půlroční cestě:

"MÁ MILÁ ŽENO, PEŤO! 

DĚKUJI TI ZA TVŮJ ROZSAH VĚDOMOSTÍ A ZÁROVEŇ CITU, KTERÝM DOKÁŽEŠ BÝT NÁPOMOCNÁ V MÉM ŽIVOTĚ. TECHNIKY, KTERÉ POUŽÍVÁŠ JSOU VELICE ZAJÍMAVÉ. DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI. 

J.M."

Pravidelné setkávání jsme s paní Janou zahájily v červenci 2021 a naše putování bez ohledu na přislíbený půl rok trvá dál... Jednak mne o to požádala, jednak mi tato forma pomoci dává hluboký smysl. Děkuji za důvěru a za společnou cestu. 


"ČLOVĚK JE ZROZEN K VZÁJEMNÉ POMOCI."

SENECA