TRE®

FUNKCE TRE®

TRE® je jednoduchá technika využívající sérii krátkých cviků k aktivaci neurogenního třesu. Ten vede k uvolnění stresu a napětí z těla, které se hromadí z každodenních životních událostí, z obtížných situací, akutních nebo dlouhodobých stresových stavů či traumatických životních zkušeností (např. přírodní katastrofy, sociální nebo domácí násilí, úzkosti, pocity přetížení, vyhoření, paralýzy). TRE® používají tisíce lidí po celém světě jako účinný nástroj pro uvolnění chronického stresu, fyzického napětí a emočního traumatu. Jelikož snižuje posttraumatické příznaky, využívají ho i váleční veteráni nebo oběti trestných činů. Je vhodná pro každého, včetně dětí.

PRINCIP METODY TRE®

Tělo je kronikou našich životních zkušeností. Stresující a traumatické zážitky se v těle projevují v podobě svalového napětí, tónu hlasu, držení těla, mimiky, pohybů, přesvědčení a vitality. Tyto fyzické vzorce se společně s našimi přesvědčeními v průběhu času stávají normou, ovlivňují růst a stavbu našeho těla. A to i přesto, že jsou pro nás většinou velmi limitující a neprospěšné. Pokud neuděláme nic pro jejich změnu a uvolnění, přetrvají a soustavně omezují kvalitu našeho života. Uvolnění stresu a traumatu umožňuje opětovné spojením s přirozenou, instinktivní inteligencí a moudrostí našeho těla. Je to léčivý proces, který postupně uzdravuje tělo i duši. TRE® je technika, která podporuje návrat těla do přirozeného stavu klidu a harmonické pohody. Praktikování TRE® pomáhá uvolnit naší minulost a při správném praktikování vede k seberegulaci. Použitím TRE® jako preventivní techniky můžeme zabránit tomu, aby se úroveň stresu a napětí zvýšila až do bodu chronického onemocnění. Obnovuje přirozenou pulsaci našeho těla. Přispívá k prohloubení dechu, hlubšímu spánku, k lehkosti pohybu. Ve stavu klidu jsme schopni se více propojit se sebou samými i s ostatními.

JAK PRAKTIKOVAT TRE®

Uvolňování stresu pomocí techniky TRE® je pro většinu lidí jednoduché a bezpečné. Přesto je vhodné projít tímto procesem pod dohledem certifikovaného průvodce, který Vás naučí nejen, jak neurogenní třes aktivovat, ale hlavně jak průběh TRE® regulovat v rámci Vašeho individuálního fyzického a psychického stavu. Prvním krokem proto bývá úvodní workshop nebo individuální sezení, které Vám v bezpečném prostředí poskytne základ pro pochopení této přirozené neurofyziologické reakce. Jako každá jiná metoda, vyžaduje TRE® určitou praxi a respektování doporučených pravidel. Jakmile jim porozumíte a osvojíte si nové vnímání mysli a těla, je možné TRE® praktikovat samostatně. Nicméně tento proces je ryze individuální a je nutné respektovat potřeby a bezpečí každého jedince. Následná pravidelná praxe uvolní hluboké vzorce napětí, zlepší zvládání stresu a umožní proměnit život k lepšímu. S jemností, laskavostí, vděčností a s důvěrou v moudrost svého těla.

Zajímají Vás otázky vědeckého výzkumu TRE®?

OZVĚTE SE

Propojte se se svými instinkty a objevte cestu k uvolnění pomocí moudrosti svého těla. Naučte se jemně aktivovat přirozený mechanismus své nervové soustavy a skrze tělo proměňte svůj život. Napište mi, zazvoňte, ozvu se zpět. Děkuji.

"Naše těla jsou texty, které nesou vzpomínky, a proto si rozpomínání v ničem nezapadá s reinkarnací."                                 Katie Cannon