REISHI - PŘIROZENÁ OBRANYSCHOPNOST

01.11.2021

ZDRAVÍ JE IMUNITA. IMUNITA JE REISHI.

Podpořte svoji přirozenou obranyschopnost medicinální houbou REISHI.  Dopřejte si kvalitní extrakt z této jedineční houby. Silná imunita pak bude tím nejlepším, co si můžete letošní podzim dopřát.

REISHI (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá, Ling zhi, "božská houba nesmrtelnost") je dřevokaznou chorošovitou houbou, která pochází z Asie. Patří do obrovské čeledi lesklokorkovitých, která zahrnuje více než 210 různých druhů lesklokorek. Klobouk REISHI je polokruhovitý nebo vějířovitá. Typické pro něj je, že je lesklý, působí, jako by byl nalakovaný. Od tohoto faktu je také odvozeno její české jméno. REISHI roste hlavně na poraněných živých či odumřelých stromech a jejich pařezech. Nejvíce je k nalezení na listnatých stromech, jako jsou duby a buky. Ve volné přírodě se REISHI vyskytuje již jen velmi málo, ale protože je to houba, po které je velká poptávka, je pěstována ve velkém objemu i komerčně v pěstírnách. Kultivování a umělé pěstování houby se datuje do období kolek roku 1970. Pro takové pěstování je nutné najít vhodný substrát, aby si houba zachovávala své složení a byla zdrojem biologicky aktivních látek, které pomáhají našemu organismu. To se podařilo, takže i v pěstírnách vypěstované houby jsou plnohodnotnou náhradou těch volně pěstovaných. Díky tomuto pěstování je také lépe možné využít i jednotlivá vývojová stadia REISHI, tj. zralé houby, mycelia, spory atd. V každém stadiu může mít totiž houba trochu jiné složení, některých složek více a jiných méně. Díky svým účinkům dostala tehdy přízvisko houba nesmrtelnosti. O jejích účincích a vlivu na zdraví člověka a jejím využití existuje řada historických psaných pramenů. REISHI je zmiňována i v "herbáři" Shen Nong Ben Cao Jing, jenž je datován do doby vládnutí východní dynastie Han, tj. do období 25−220 n. l. Tato kniha byla průběžně po aktualizovaná a doplňovaná tak, že do sebe inkorporovala další objevené možnosti využití Reishi. Písemné zmínky týkající se REISHI jsou samozřejmě k nalezení i v dalších textech, např. Ben Cao Gang Mu. "Západní" svět "objevil" REISHI až v roce 1781, kdy byla popsána Williamem Curtisem. Současná medicína však houbu stále přehlíží a opomíjí, ale i to se postupně mění a od cca 60. let 20. století se provádí mnoho pokusů, výzkumů i klinických studií, které potvrzují to, co znali lidé již před tisíci lety.  

Hodnotné informace jsou třeba na stránkách www.tcmencyklopedie.cz.

MYCOMEDICA REISHI 90kapslí***