CERATO


ROŽEC - Ceratostigma illmottiana

Hlavní téma: Nedostatečná sebedůvěra, pochybovačnost, nerozhodnost, konformita.

Emocionální skupina: Nejistota.

Pozitivní potenciál: Důvěra ve vnitřní vedení.

Charakteristickým projev lidí typu CERATO je věčné hledání objektivní pravdy. Touží po informacích, potvrzení svých názorů s postojů. Nevěří často ve vlastní úsudek. Obvykle jsou to lidé s neuvěřitelnými vědomostmi, které však v praxi nejsou schopni použít, protože nemají potřebný vnitřní klid a důvěru. Ovládají je pochybnosti o vlastních vnitřních přesvědčeních a poznání. Neradi riskují z obavy, aby neudělali chybu.

"Co si o tom myslíš?" "Co bys udělal na mém místě?"

Esence CERATO je vynikající na podporu intuice a schopnosti uznat svou jedinečnost a vnitřní moudrost. Proměňuje stav "myslím" na "cítím, vnímám, vím". Důvěra ve vlastní vnitřní vedení posiluje naše sebevědomí a schopnost samostatného rozhodování. Silná mysl prohlubuje důvěru ve vlastní moudrost.