AGRIMONY


ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ - Agrimonia eupatoria

Hlavní téma: Skrývání problémů a starostí za maskou úsměvu. Napětí skryté za veselím.

Emocionální skupina: Přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních.

Pozitivní potenciál: Objektivní a otevřená komunikace.

Řepík lékařský patří mezi prvních 12 léčitelů a 7 pomocníků popsaných Dr. Edwardem Bachem již v roce 1930 (The Twelve Healers and Other Remmedies) . 

Zdánlivá lehkost bytí a bezstarostnost zakrývá hluboké obavy a úzkost z konfrontace s realitou. Lidé typu AGRIMONY kompenzují své vnitřní napětí a nejistotu hranou radostí, potřebou časté komunikace či závislostním typem chování. Dosaďte si cokoliv od kávy až po excesivní cvičení. O svých problémech nemluví. Své pocity a emoce si nechávají pro sebe. Jsou extrémně citliví, touží po harmonii, vyhýbají se konfliktů, vše se snaží zlehčit.

"Budu se smát, i kdyby mi srdce krvácelo." 

"To nevadí, to se vyřeší." 

Esence AGRIMONY pomáhá očistit vnitřní pravdu od klamných představ. Tak, aby se stala zdrojem jasnosti a přirozené radosti. Najde-li člověk odvahu vidět svou vlastní situaci jasně, aniž by jí skrýval a hrál falešnou hru na štěstí, může ušetřenou energii věnovat skutečnému řešení svého trápení. Žít ve své přirozenosti a autenticitě.