CORDYCEPS - DOBÍJEČ ENERGIE

01.11.2021

PROBUĎTE V SOBĚ SKRYTOU ENERGII - CORDYCEPS

CORDYCEPS nebo též housenice čínská patří k nejcennějším houbám používaným k harmonizaci duše i těla. Tato cizopasná houba je bohatým zdrojem betaglukanů, minerálů, stopových prvků i vitamínů. Sílu Cordycepsu po tisíce let využívá tradiční čínská a tibetská medicína. Existují příběhy, které popisují, jak tibetští pasáci yaků spásajících společně s trávou i Cordyceps pozorovali na zvířatech zajímavé změny - zvířata byla vitálnější, silnější, zdravější a potentnější.

CORDYCEPS (Cordyceps sinensis) je znám pod vícero jmény, jsou jimi např. Dong Chong Xia Cao /housenka v zimě, tráva v létě/, housenice čínská, v angličtině caterpillar mushroom, Ophiocordyceps sinensis aj. Patří do rodu hub Cordyceps, sem se řadí i další druhy, jakou jsou C. militaris, C. liangshamensis, C. gunnii aj. (V dnešní době je známo přibližně 700 druhů hub z rodu Cordyceps). Jedná se o vřeckovýtrusnou jedlou parazitickou houbu. Její výtrusy se zachytí na povrchu housenky motýla Thitarodes armoriacanus . Housenka je doslova houbou nakažena a pro své další vývojové stadium se zahrabává do půdy. Zde je však parazitickou houbou postupně strávena za živa. CORDYCEPS vyplní celou její chitinovou schránku svým sklerociem, které je základem pro zralou houbu. Tento děj, cyklus, může zabrat až 6 let. V posledním roce, v letních měsících, houba pomocí produkovaných mykotoxinů housenku definitivně usmrtí a z její hlavy doslova vyrazí hlavičkovitý útvar, který se jmenuje stromatum. Stromata mají červenohnědou barvu a dosahují velikosti až 8‒10 cm. V těchto útvarech dochází ke tvorbě spor, které se opět uvolňují do okolí, aby mohly infikovat další motýlí larvy.

CORDYCEPS roste v nadmořských výškách nad 3500 metrů, a to hlavně v horách Tibetu, v čínských provinciích Sichuan, Yunnan atd. na náhorních plošinách. Houba se sbírá v období od dubna do srpna. Ve volné přírodě je však již málo k nalezení. Dle všeho během 25 posledních let poklesl výskyt o 90 %, což samozřejmě zvýšilo její hodnotu na trhu, a proto se tato houba pěstuje i uměle. Nejkvalitnějšími však stále zůstávají housenice z Tibetské náhorní plošiny. Cena 4 kusů se může pohybovat kolem 100 USD, 1 ks houby přitom váží přibližně 0,5 gramu, a ten tedy stojí cca 500,-Kč. Vzhledem k poptávce a ceně se na trhu mohou objevit i jiné houby z rodu Cordyceps, např. militaris, které jsou za Cordyceps sinensis (CS) vydávány. Ačkoli mají velmi podobné účinky, nemohou housenici čínskou nahradit. V roce 2001 se díky DNA sekvenování podařilo identifikovat kmen CS-4 (paecilomyces hepialy), který se pod tímto označením prodává od roku 2005. CS-4 je považován za nejúčinnější kmen mycelia Cordycepsu, který je pěstován uměle, tj. na substrátu. Nejprve byla tím substrátem sója, ale zde je riziko, že se použije sója geneticky modifikovaná, či se objevují alergie na sóju, je zde souvislost mezi sójou a rakovinou prsu atd., byla zvolena na substrát rýže.

A proč je CORDYCEPS tak žádaný? Je to dáno hlavně tím, jak působí na zdraví živočichů, lidi nevyjímaje. Dochované starodávné příběhy popisují, jak pasáci yaků odhalili účinky Cordycepsu. Zvířata, která mimo trávy spásla i Cordyceps byla vitálnější, silnější i zdravější a také potentnější. To samozřejmě přimělo pastevce, aby sami tuto houbu začali využívat. Psané historické záznamy, které máme k dispozici, pak pocházejí z doby cca 620 n. l. Jsou součástí čínských herbářů. Pro západní svět byl Cordyceps "objeven" až v roce 1726. Tehdy byl na mykologické konferenci, která se konala v Paříži, představen odborníkům. Byl sice veden v mykologických atlasech, ale o jeho účincích se nevědělo, to se změnilo až o více než 2 století později. V roce 1964 byl CORDYCEPS zařazen mezi rostlinná léčiva do současné čínské farmakologie. 

LEDVINY jsou podle čínské medicíny zdrojem životní energie a je v nich uložená podstata života. Tento orgán zastupuje hormonální systém, filtruje krev a tělní tekutiny. Ledviny také kontrolují kosti, kostní dřeň, mozek, centrální nervovou soustavu, zuby, vlasy, sluch, potenci, libido a mají vliv na plodnost. Měsícem Ledvin je chladný únor. O to víc bychom si je měli chránit. Ledviny jsou základním orgánem, který určuje délku našeho života. Když se narodíme, získáváme od rodičů esenci Jing, kterou máme uloženou v ledvinách. A ta v průběhu času neustále ubývá. Říká se jí prenatální (přednebeská) esence. Z potravy získáváme esenci postnatální. Tou si částečně jsme schopni doplňovat tu prenatální. Je to takový rezervoár, ze kterého si organismus bere, když mu nestačí energie z potravy. K výraznějšímu čerpání této energie dochází při sexu (u mužů), při silné menstruaci a porodech (u žen). Když celou prenatální esenci vyčerpáme, umíráme. Proto se někteří lidé dožívají vysokého věku, i když žijí "nezřízeně". Mají silnou esenci Ledvin. Pokud ji máme slabou, chřadneme po celý život a vysokého věku se nedožijeme. Zvláště pokud si bereme moc z rezerv. Každým dnem odevzdávají Ledviny tuto energii ostatním orgánům, záleží tedy, v jakém stavu máme své vnitřní orgány a kolik této životně důležité energie z Ledvin spotřebovávají. Tuto energii nelze ničím navýšit, dobýt, pouze udržovat stav klesání co nejpomalejší a uchovat si tuto energii v co největší kvalitě. Pokud žijete neustále ve stresujícím prostředí, energie Ledvin se vyčerpává. Také jim neprospívá kouření, alkohol, nadbytek černé kávy, spěch při jídle, nedostatek pohybu a nadměrná sexualita. Zima je pro Ledviny nepříznivým obdobím, proto je dobré je posilovat. Šikovná je v tomto ohledu medicinální houba Cordyceps (Housenice čínská). 

Podle čínské medicíny: doplňuje Shen Yang (Ledvinový Yang), posiluje Fei Yin (Plicní Yin),         transformuje Tan (hlen), uklidňuje Shen (ducha) a podporuje Wei Qi (obrannou Qi).   

Hodnotné informace jsou třeba na stránkách www.tcmencyklopedie.cz.

MYCOMEDICA CORDYCEPS CS-4 90kapslí***