CHERRY PLUM


SLÍVA TŘEŠŇOVÁ - Prunus carasifera

Hlavní téma: Ztráta sebekontroly. Strach z přebujelé mysli a emocí. Hluboké zoufalství. Napětí, blízkost nervového kolapsu. Panika.

Emocionální skupina: Strach. 

Pozitivní potenciál: Hlava a srdce v souladu. Vyrovnanost mezi myšlením a cítěním.

V případě, že máte pocit, že ztrácíte půdu pod nohama a bez jakýchkoliv zábran dáváte průchod svým prudkým emocím, je CHERRY PLUM ideálním pomocníkem. Prožíváte-li extrémní psychické napětí, pociťujete-li intenzivní přetlak, máte-li pocit, že ve Vás tiká bomba, která může zničit Vás nebo ublížit někomu dalšímu, cloumá-li s Vámi hysterie nebo máte záchvaty pláče, které nelze utišit, je možné situaci řešit pomocí CHERRY PLUM. Spolu s dalšími čtyřmi je součástí Krizové esence, která se užívá ve stavech nouze, stresu a vypětí. 

"Já se z toho zblázním." "Mám sto chutí všechno skončit."

Esence CHERRY PLUM funguje jako bezpečnostní ventil. Pomáhá překonat situace, kdy je člověk schopen ublížit sobě nebo ostatním. Je obrovským pomocníkem pro přijetí, pochopení a zvládnutí komplikovaných emocí. Integrace vlastní agrese hraje důležitou roli v uvědomování a zvládání emocí. Otvírá cestu ke stabilitě a duchovní jasnosti.