BEECH


BUK LESNÍ - Fagus sylvatica

Hlavní téma: Netolerance. Kritika druhých. Neústupnost. Odpor ke světu.

Emocionální skupina: Přílišná péče o druhé

Pozitivní potenciál: Otevření se empatii a toleranci. Propojení se s ostatními lidmi a schopnost vidět v nich dobro.

Negativní aspekt BEECH se projevuje neustálou kritikou, hledáním chyb, orientací na problémy a odporem k celému světu. Netolerance je skrývána za vysokými morálními hodnotami a ideály. Strach ze zklamání vede k pedantství a puntičkářství. 

" To je jeho /její chyba. Za to může on /ona." "Jak si to dovoluje? Jakým právem?" 

Esence BEECH podporuje schopnost tolerance a soucitu. Vidět svět z jiné perspektivy a dokázat ho přijímat takový jaký je - dobrý i špatný. Posiluje empatii, porozumění sobě i druhým, pomáhá vidět v životě jeho krásu.