ASPEN


TOPOL OSIKA - Populus tremola

Hlavní téma: Neustálý podvědomý strach bez příčiny. Ustrašenost. Úzkost.

Emocionální skupina: Strach

Pozitivní potenciál: Dar intuice. Vysoká citlivost. Sensibilita. Nebojácnost.

Veškerá pozornost je zaměřena na negativní aspekty. Strach z neznáma. Úzkostlivost, nervozita. Předtucha hrozícího neštěstí, strach z budoucnosti, noční děsy. Pocit strachu prožitý ve snu se přenáší i do reality. Většinou je to důsledek ranné traumatizace v dětství. Chybí základní důvěra v život, pocit, že je člověk přijímám a milován. 

"Mám pocit, jakoby se mělo stát něco hrozného."

Esence ASPEN pomáhá objevit odvahu žít s důvěrou a spontaneitou. Pomáhá překonávat strachy, obavy, obtíže a nemoci. Osvobozuje od strachu, posiluje stav vnitřního klidu, sebedůvěru a probouzí touhu po nových dobrodružstvích, jež provází tzv. "šestý smysl".