CENTAURY


ZEMĚŽLUČ LÉKAŘSKÁ - Centaurium erythraea

Hlavní téma: Horlivá pomoc druhým, absence hranic, sebeobětování, úslužnost, strach z odmítnutí.

Emocionální skupina: Přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních.

Pozitivní potenciál: Uvědomění si vlastních potřeb, umění říkat "NE", harmonizace pocitu viny.

Lidé typu CENTAURY jsou zmítáni přehnaným altruismem a odevzdaností. Podřizují se, mají nerovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Obětují se pro druhé, žijí životy jiných, neustále přijímají nové úkoly z obavy, že jinak nebudou přijati a milováni. To vede k únavě, vyčerpání, ztrátě sebeúcty i sebelásky, někdy až na pokraj deprese. Touží po pochvale a uznání. Když už vnitřní napětí nemohou snést, mohou se nečekaně rozzlobit, uvolnit potlačovaný vztek, ale vzápětí se vrací do role odevzdaně pečujícího.

" Neumím odmítnout či říct "DOST"." "Nemohu se věnovat sobě, protože nejdřív musím..."

Esence CENTAURY pomáhá s uvědoměním si vlastních potřeb a vymanění se z pozice oběti. Přispívá k sebeúctě, vytváří prostor nechat druhým jejich zodpovědnost za svůj život a zklidní vnitřního záchranáře. Pomáhá respektovat vlastní individualitu, která dokáže v pravou chvíli pomoc nabídnout a také si o pomoc umět říct. S důvěrou následujte svou vlastní cestu.